Login

FR-IX Folder

Uw FR-IX aansluiting

Uw FR-IX aansluiting is een koppeling met het FR-IX platform waarmee uw organisatie gebruik kan maken van alles wat de FR-IX te bieden heeft. U heeft toegang tot het inkopen van diensten zoals: een zakelijke aansluiting op internet, telefonie (traditioneel of VoIP), het maken van back-ups, videovergaderen, Cloud diensten afnemen et cetera. Voor al deze diensten kunt u kiezen uit meerdere aanbieders. Dat betekent ook dat u, indien dat gewenst is, eenvoudig kunt wisselen van aanbieder. U zit daardoor nooit vast aan een leverancier van ICT-diensten en u hoeft tijdens switchen niet opnieuw te investeren in uw infrastructuur.

Meedere diensten over dezelfde FR-IX koppeling
Als u meerdere diensten afneemt hoeft u niet steeds een nieuwe aansluiting met het FR-IX platform te maken, de techniek is zo ingericht dat vele diensten over dezelfde koppeling kunnen worden getransporteerd. Als de koppeling te krap wordt kunnen wij de capaciteit eenvoudig uitbreiden.

Meerdere vestigingen onderling koppelen
Zonder problemen koppelt u meerdere vestigingen met elkaar om zo één bedrijfsnetwerk te realiseren. Diensten worden dan via het FR-IX platform naar een door u gekozen punt in uw bedrijfsnetwerk getransporteerd en van daaruit kunt u er in uw hele organisatie gebruik van maken.

Samenwerken via het FR-IX platform
Via het FR-IX platform kunt u eenvoudig samenwerken met andere organisaties. Dit kan interessant zijn bij het delen van investeringen, kennis, en dergelijke. Voor organisaties uit dezelfde doelgroep is het mogelijk een doelgroepnetwerk te realiseren. De mate van samenwerking bepaalt u zelf. Via een doelgroepnetwerk kunt u door schaalgrootte besparen op de inkoop van diensten. Daarnaast kunnen, door budgetten voor bepaalde investeringen samen te voegen, vaak betere resultaten worden bereikt dan wanneer elke organisatie dit afzonderlijk doet.

Diensten aanbieden via het FR-IX platform
Naast het afnemen van diensten kan uw organisatie ook diensten aanbieden aan alle andere organisaties met een koppeling op het FR-IX platform. Zo kunnen andere organisaties profiteren van uw kennis en ervaring.

FR-IX – Connecting Organisations