Login

FR-IX Folder

Win / Win: Samenwerken via het FR-IX platform

Via het FR-IX platform kunt u eenvoudig samenwerken met andere organisaties. Dit kan interessant zijn bij het delen van informatie, kennis, gezamenlijke aanschaf van kostbare systemen e.d. De mate van samenwerking bepaalt u uiteraard zelf. Via het FR-IX platform kunt u samenwerken met alle organisaties die op het FR-IX platform zijn aangesloten maar ook met alle organisaties die zijn verbonden binnen de samenwerkingsverbanden EU-Open en Surfnet-Netherlight.Doelgroepnetwerk
Voor organisaties uit dezelfde doelgroep is het mogelijk een doelgroepnetwerk te realiseren. Dit is een breedbandig netwerk waarbinnen intensief met elkaar kan worden samengewerkt. Die samenwerking geeft aan de deelnemers extra voordelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inkoopvoordeel dankzij het delen van de infrastructuur en informatie, bijvoorbeeld door het op meerdere plaatsen ontsluiten van webcontent.

Voordelen van een doelgroepnet
Enkele voordelen van een doelgroepnet:
- Kwaliteitsverbetering van het datacommunicatienetwerk
- Gezamenlijke inkoop van diensten waardoor kostenbesparing mogelijk is
- Content met elkaar delen Kostbare systemen met elkaar delen
- Faciliteiten voor uitwijk bij calamiteiten gezamenlijk organiseren

FR-IX zorgt ervoor dat de techniek achter een doelgroepnet feilloos werkt. Hierdoor kunnen aangesloten organisaties zich vooral richten op hun 'Core Business'.

FR-IX – Connecting Organisations